Tarikh-tarikh penting

Tajuk Tarikh Mula Tarikh Tamat Status
Kemasukan Sesi 2019/2020
PERMOHONAN KEMASUKAN SARJANA MUDA JURISPRUDENS 26-03-2019 10:00 AM 31-05-2019 05:00 PM TUTUP

Panduan Permohonan

PERHATIAN:

Sila pastikan anda mencetak BORANG PERMOHONAN untuk simpanan sebaik sahaja anda klik butang (Sah & Hantar)

Nota:

  • Bekas pelajar Ijazah Sarjana Muda Jurisprudens (Eksternal) Universiti Malaya yang berstatus "GAGAL KELUAR/TAMAT TEMPOH PENGAJIAN" tidak layak memohon.
  • Calon hendaklah mendapat sekurang-kurangnya Tahap 4 (Band 4) dalam Malaysian University English Test (MUET). Walau bagaimana pun, calon yang masih belum mencapai tahap MUET seperti yang ditetapkan boleh diterima masuk dan diwajibkan memenuhi keperluan tersebut dalam tempoh dua (2) sesi pengajian selepas tawaran. Pelajar yang gagal memenuhi syarat keperluan MUET akan ditamatkan pengajian.